Privacy en cookieverklaring

 

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Ternair, hiertoe behoren de volgende entiteiten: 2holdMore B.V (KvK: 30 20 71 17), Ternair Software Solutions B.V. (KvK: 30 27 39 83) en 2bMore B.V. (KvK: 30 23 4 431). Hierna gezamenlijk te noemen: “Ternair”, “we” of “wij”.

 

Ternair verwerkt persoonsgegevens van haar (potentiële) klanten en partners. Wij doen dit om onze (potentiële) klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Ternair niet méér persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hieronder beschreven doeleinden.

 

In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken.

 

Wie is Ternair

Ternair ontwikkelt en levert marketing automation oplossingen en diensten voor middelgrote en grote organisaties die meer uit hun klantdata willen halen door deze op een effectieve en efficiënte manier toe te passen in 1-op-1 interacties met hun doelgroepen.

 

Met Ternair Marketing Cloud bieden wij marketing professionals een geavanceerde en gebruiksvriendelijke oplossing voor het opzetten en automatiseren van datagedreven 1-op-1 campagnes voor alle kanalen en touchpoints.

 

Functionaris gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Ternair is Cindy Vergeer. Zij is te bereiken via c.vergeer@ternair.com of 030 687 7103.

 

Persoonsgegevens

Ternair verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten, diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo vragen wij je bij je inschrijving op de nieuwsbrief en/ of het aanvragen van informatie, demonstraties, prijsopgaven etc. je persoonlijke- en bedrijfsgegevens in te vullen. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met reeds eerder verkregen gegevens via andere Ternair services en/of aanvraagformulieren. Wij maken gebruik van cookies en andere technologieën om een indruk te krijgen van je activiteiten binnen onze websites, e-mailings en services om je een optimale ervaring te kunnen bieden. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

 

De persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres, opt-in voor e-mailings
 • Geslacht
 • Bedrijf
 • Functie
 • Deelname details (o.a. trainingen/ webinars/ evenementen)
 • Contactgeschiedenis
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Datum, tijd, locatie, duur internetsessie
 • Social ID
 • Cookie ID
 • Fingerprint
 • Interesses
 • Surfgedrag
 • Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij je interacties (open- en klikgedrag)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je aan te melden voor de nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch

 

Wanneer je e‑mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

 

Bijzondere en of gevoelige bedrijfsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via c.vergeer@ternair.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doelen van verwerking

Ternair verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (administratie, bewaar- en belastingplicht).
 • Om producten en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om via e‑mail of telefoon contact te leggen om je (support) vragen of contact/ prijs/ demo verzoek te beantwoorden.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om je te informeren over (wijzigingen/ software updates van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over andere producten of diensten die worden aangeboden door Ternair.
 • Om uitnodigingen te verzenden om deel te nemen aan onderzoeken, trainingen of evenementen met betrekking tot het Ternair producten- en dienstenaanbod.
 • Om (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven en e-mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldmogelijkheid
 • Om met je te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, post, e-mail, social media, website, binnen onze software) vanuit zowel een service- als marketingoogpunt.
 • Om op basis van je surfgedrag onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Ternair maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/ of profiling. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Ternair tussen zit.

 

Grondslagen van verwerkingen

Ternair verwerkt jouw gegevens voor:

 • Het uitvoeren van een wettelijke verplichting.
 • Het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst.
 • Met jouw toestemming.
 • Het uitvoeren van het gerechtvaardigd (marketing)belang: om de service te leveren waar je om vraagt, om onze (potentiële) klanten beter te leren kennen, en ons aanbod af te stemmen op de wensen van onze doelgroep.

Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kan je contact met ons opnemen via c.vergeer@ternair.com.

 

Bewaartermijnen

Ternair bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen c.vergeer@ternair.com.

 

Delen persoonsgegevens met derden

Ternair verstrekt, verkoopt, verhuurd of least je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken, het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht van Ternair. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ternair blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens binnen de EER

Je persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de Europees Economische Ruimte (EER).

 

Beveiliging

Ternair neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens hebben wij onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Ternair heeft een officieel het DDMA Privacy Waarborg keurmerk ontvangen. Met dit keurmerk tonen we aan dat we persoonsgegevens op een zorgvuldige en transparante wijze inzetten, dat we op een correcte wijze omgegaan met persoonsgegevens die gebruikt (kunnen) worden voor reclamedoeleinden, en dat we handelen volgens alle geldende privacyregels. Aan de hand van een handhavingsreglement wordt door de DDMA beoordeeld of wij ons netjes aan de strenge regels en wettelijke verplichtingen houden.
 • Onze website en software heeft een SSL-certificaat die bezoekers en gebruikers de garantie geven dat (persoonlijke) gegevens via browsers via HTTPS worden verzonden, waardoor informatie wordt gecodeerd en beveiligd.
 • Onze software wordt jaarlijks getoetst op kwetsbaarheden door onafhankelijke en geaccrediteerde partijen die penetratietesten (of pentests) uitvoeren. De conclusie is tot nu altijd geweest dat onze software voldoende adequaat is beveiligd om weerbaar te zijn tegen digitale aanvallen.
 • Ternair heeft uitgebreide maatregelen genomen waarmee wordt afgedekt wat de procedure is in geval van een datalek. Maar belangrijker nog; er zijn diverse technische én organisatorische maatregelen genomen om datalekken te voorkomen.
 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. De server wordt gehost door Sentia in België.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via c.vergeer@ternair.com.

 

Links naar andere websites

Op de website van Ternair zijn een aantal links naar andere websites te vinden. Ternair is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die organisaties persoonsgegevens verwerken. Wij raden hiervoor aan de privacy en cookieverklaring van de betreffende organisatie te lezen.

 

Social media

Om onze content meer sfeer te geven en om verslag te doen van onze events en bijeenkomsten maken wij gebruik van social media, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Voor dit doel kunnen wij beeldmateriaal van evenement bezoekers, sprekers en andere personen op onze social media-pagina’s posten. Als je liever niet wilt dat wij beeldmateriaal van jou op social media posten neem dan contact op met ons op via c.vergeer@ternair.com. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het betreffende social media platform van toepassing.

 

Rechten van betrokkenen

Ternair behartigd al je privacy rechten.

 

Informatie en inzage

Je hebt het recht op informatie en inzage van de persoonsgegevens die we van jou verwerken. We vertellen je daarbij graag hoe en waarom we die gegevens verwerken.

 

Rectificatie

Je hebt het recht om je gegevens te laten wijzigen indien de gegevens niet (langer) juist zijn. Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

 

Vergetelheid

Je hebt het recht om aan ons te vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Het kan zijn dat we je persoonsgegevens niet volledig kunnen verwijderen, omdat we sommige gegevens nog wel moeten verwerken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld administratie of andere wettelijke verplichtingen.

 

Beperking

Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

 

Bezwaar (verzet)

Je hebt het recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer je bezwaar maakt tegen het gebruik van je persoonsgegevens om je te informeren over onze activiteiten en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan honoreren wij dit altijd. Je kunt de verdere ontvangst van (marketing-) e-mails van Ternair voorkomen door te klikken op de afmeldlink in iedere e-mail die je van ons ontvangt. Je gegevens worden vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden gebruikt. Wanneer je bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van je persoonsgegevens, dan beoordelen wij of wij aan je bezwaar tegemoet kunnen komen.

 

Overdraagbaarheid

Je hebt het recht je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een gangbaar bestandsformaat naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Toestemming intrekken

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings.

 

Uitoefening van rechten

Je kunt je rechten uitoefenen door contact op te nemen met c.vergeer@ternair.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Toezichthouder

Ternair wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), via dit formulier.

 

Cookies

Op de website van Ternair maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken zoals scripts, tags, fingerprints en meet- en conversiepixels (hierna samen te noemen “cookies”). We gebruiken cookies ten behoeve van de functionaliteit, kwaliteit en effectiviteit van onze website, de e-mailmarketing en andere digitale kanalen. We zorgen ook voor een persoonlijke en relevante (klant)ervaring wanneer je hiervoor toestemming geeft.

 

Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Het surfen op Ternair leuker en makkelijker is;
 • We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • We relevante en op maat gemaakte content kunnen tonen binnen onze website, e-mailcampagnes en andere digitale kanalen;
 • We advertenties kunnen tonen waarvan wij denken dat jij die interessant zult vinden (wij hebben een partnership met derde partijen om onze advertenties op andere websites te beheren en vertonen).

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

 

Soorten cookies

We hanteren een aantal verschillende soorten cookies. Zo plaatsen we altijd functionele cookies voor een goed en veilig gebruik van onze website. Ook voor de analyse van onze website gebruiken we deze cookies. Met deze gegevens verbeteren we onze website. Deze informatie gebruiken we niet om persoonlijke profielen te maken. Wij vragen hiervoor dan ook niet naar jouw toestemming.

 

Wel zijn er twee soorten marketing cookies waarvoor wij altijd jouw toestemming vragen voor we de cookies plaatsen.

 • Marketing (eigen): cookies door Ternair zelf geplaatst, ook wel first-party cookies genoemd.
 • Marketing (derden): cookies geplaatst door een website van een derde partij die service aan Ternair verleent, ook wel third-party cookies genoemd.

 

De soorten cookies die op deze website kunnen worden gebruikt, worden hieronder vermeld, met een beschrijving van hun doel.

 

Functionele cookies

Ternair gebruikt functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website veilig en naar behoren werkt. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Zo maken functionele cookies basisfuncties mogelijk zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website. Ook worden deze cookies ingezet voor het opslaan van jouw voorkeuren, zoals taalinstellingen. Het is niet mogelijk om je voor functionele cookies af te melden.

 

Analytische cookies - anoniem
Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te optimaliseren, gebruikt Ternair analytische cookies. Met behulp van Google Analytics verzamelen wij geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website. Denk hierbij aan het aantal bezoekers, de tijdsduur van de bezoeken en de volgorde van de bezochte pagina's. Op deze manier verkrijgen wij inzicht in de wijze waarop de websites wordt gebruikt en aan de hand van die gegevens kunnen wij zo nodig aanpassingen doorvoeren.

 

Google Analytics draagt uitsluitend zorg voor de plaatsing van de cookies en het onderzoek en de analyse van de daaruit voortvloeiende informatie. Bij het gebruik van deze analyse cookies worden weliswaar IP-adressen verwerkt, maar wij hebben een aantal maatregelen genomen om jouw privacy te waarborgen. Zo hebben wij met Google Analytics een bewerkersovereenkomst gesloten. Hieruit volgt dat Google uitsluitend optreedt als bewerker van de gegevens die via de cookies worden verzameld. Google heeft dus geen zelfstandig recht met betrekking tot deze gegevens en mag deze gegevens bijvoorbeeld ook niet voor eigen doeleinden gebruiken. Wij hebben de functie ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om het laatste octet van het IP-adres onzichtbaar te maken. Meer informatie over de manier waarop Ternair en Google jouw persoonsgegevens verwerken door middel van Google Analytics, kan je vinden op deze pagina.

 

Analytische cookies worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De statistieken en overige rapportages zijn niet tot personen te herleiden. Omdat wij alleen gebruik maken van anonieme analytische cookies, zijn deze cookies als functionele cookies aan te merken.

 

Marketing cookies

Alleen als je vooraf toestemming hebt gegeven maakt Ternair gebruik van marketing cookies om jou interessante en op maat gemaakte content en/ of advertenties te kunnen leveren. Wij maken onderscheid tussen twee soorten marketing cookies.

 

Marketing cookies (eigen) - binnen de website van Ternair

Ternair gebruikt marketing cookies om jou relevante content te kunnen bieden binnen haar eigen website, e-mailcampagnes en andere digitale kanalen. Met behulp van een "fingerprint" verzamelen wij informatie over hoe je onze websites bezoekt, zoals klikgedrag en bezochte pagina’s en combineren dit (indien mogelijk) met jouw (klant)data in onze klantsystemen. Op basis van deze informatie kunnen wij onze content en advertenties via onze website, de e-mail en andere digitale kanalen beter afstemmen op jouw (klant)relatie, voorkeuren, profiel en verwachting.

 

In tegenstelling tot de marketing cookies van derden, kunnen deze cookies geen surfgedrag over meerdere websites heen volgen. Alleen wij kunnen deze cookies lezen.

 

Marketing cookies (derden) - binnen en buiten de website van Ternair

Naast onze eigen cookies zijn er ook marketing cookies die niet door ons zelf geplaatst of uitgelezen worden, maar door derde partijen die door ons zijn ingeschakeld en mogelijk functionaliteiten op de websites aanbiedt. Dit betekent dat de informatie over jou die door de cookies van derden wordt verzameld, wordt gedeeld met de relevante derde partij. Denk hierbij aan (social netwerk) platformen als Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter.

 

Ternair gebruikt deze marketing cookies om jou relevante advertenties te tonen. Met behulp van "pixels" verzamelen derde partijen informatie over je surfgedrag over meerdere websites heen. Ze voeren onder meer de volgende functies uit: ze voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend terugkeert, ze zorgen ervoor dat advertenties correct worden weergegeven voor adverteerders, en in sommige gevallen selecteren ze advertenties die zijn gebaseerd op je interesses.

 

Het (algoritme van het) advertentienetwerk bepaalt uiteindelijk wanneer een Ternair advertentie wordt getoond. In sommige gevallen gebruiken de netwerken (afgeleide) informatie over jouw gedrag en kenmerken om voor Ternair vergelijkbare doelgroepen te genereren. Wij gebruiken deze techniek ook om je uit te sluiten van een campagne wanneer deze niet relevant voor je is, omdat je bijvoorbeeld al gebruik maakt van het product waarop de advertentie betrekking heeft.

 

Ook als je cookies niet accepteert kun je nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Met cookies kunnen we je wel advertenties tonen die voor jou relevant zijn.

 

Wij hebben geen controle over het verzamelen of verder gebruiken van jouw gegevens door derden. Voor meer informatie over de manier waarop deze derden omgaan met jouw persoonsgegevens, verwijzen wij je door naar het privacy statement van deze derden.

 

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop onze website werkt, kan het zijn dat wij niet in alle gevallen inzicht hebben in de cookies die op onze website geplaatst worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in het geval er zogenaamde embedded elementen (teksten, afbeeldingen, filmpjes en/of documenten die bij een andere partij opgeslagen zijn) gebruikt worden.

 

Blokkeren en/of verwijderen van cookies

Als je helemaal niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen, dan kan je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kan je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies weigert. Bovendien kan je de cookies die al op je computer zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen

 

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

 

Vragen

Als je vragen hebt over de privacy en cookieverklaring of een beroep wilt doen op één van je wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Contactgegevens

Ternair
Floridalaan 6, 3404 WV IJsselstein

 

T: 030 – 687 71 03
F: 030 – 687 71 04
E: c.vergeer@ternair.com

 

KvK Utrecht: 30 23 44 31
BTW nummer: NL8155.19.989.B01

 

Wijzigingen privacy en cookieverklaring

Deze verklaring zal af en toe wijzigen, bijvoorbeeld omdat onze website of de wetgeving aangepast wordt. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

 

IJsselstein, Oktober 2020