Kennis

Outbound vs Inbound marketing

Om met de deur in huis te vallen, in veel artikelen lees ik dat Inbound de nieuwe vorm van marketing is en Outbound een klassieke, traditionele marketingvorm. De meeste marketeers weten gelukkig dat beide middelen elkaar uitstekend aanvullen en zelfs gecombineerd gebruikt worden. Zo is adverteren op Google een Outbound activiteit, maar houdt Google wel degelijk rekening met de relevantie van de advertentie voor de zoekende (Inbound) doelgroep.

Vanuit marketingpsychologie bedienen we met beide methoden manifeste (bewuste) en latente (onbewuste) behoeften. Die manifeste behoeften kunnen we tegenwoordig met nieuwe, real-time, interactieve en selfservice marketing- en webtechnologieën veel beter toepassen dan in het verleden. Vandaar de grote aandacht voor Inbound marketing. In de praktijk is in verschillende journey fasen een andere marketingtechniek effectief.

 

Wat is Inbound marketing?

Bij een Inbound strategie, ook wel pull strategie genoemd, zorg je dat je er bent op het moment dat jouw doelgroep op zoek is. Bijvoorbeeld doordat je deskundig antwoord geeft op een vraag, zoals in dit artikel over Inbound en Outbound marketing ;-). Of doordat je relevante informatie stuurt exact op het moment dat daar behoefte aan is. Een ‘Inbound trigger’ in je automation software bijvoorbeeld zorgt dat een e-mail of sms op het juiste moment naar de juiste persoon gestuurd wordt. Vooral content marketing heeft met de opkomst van Inbound marketing een enorme vlucht genomen.

 

Wat is Outbound marketing?

Outbound marketing is het gericht of ongericht uitsturen van boodschappen met als doel zoveel mogelijk geïnteresseerden te bereiken. Vergelijk het met een schot hagel. Je weet ongeveer waar de kleiduif zich bevindt en een aantal kogels gaat zijn doel bereiken en iets opleveren. We noemen het ook push marketing.

 

Voordelen Inbound marketing

Inbound marketing zorgt voor een structurele aanwas van je doelgroep doordat de informatie nuttig en deskundig is en zich niet op ongepaste momenten opdringt. Met Inbound marketing creëer je daarom meer sympathie en loyaliteit door in iedere fase van de ‘customer journey’ de juiste informatie te bieden.

 

Nadelen Inbound marketing

Een Inbound strategie leent zich niet of nauwelijks voor korte termijn acties. Ook moeten behoeften behoorlijk manifest zijn. Al worden algoritmen en voorspelmodellen er steeds beter in om onze behoeften op basis van veel data eerder te ontdekken dan wijzelf.  Een groeiend nadeel van de inbound strategie content marketing is dat door de enorme hoeveelheid content die de afgelopen jaren –vooral online-  is verschenen, de relevantie, betrouwbaarheid en vindbaarheid van die content afneemt. Zoals voor elke marketing- en reclametechniek geldt sinds de uitvinding van de huis-aan-huis-folder: het effect neemt af naarmate een techniek massaal wordt toegepast.

“Het effect neemt af naarmate een marketingstrategie massaal wordt toegepast.”

Tegelijk kun je niet meer zonder Inbound marketing. Een zich serieus nemende organisatie moet iets van zijn ‘inhoud, zijn ‘content’, zijn ‘waarom doen we wat we doen’ laten zien. Uiteindelijk vervullen doelgroepen een behoefte en is het uiteindelijke product of de dienst ‘slechts’ het middel. Of dit nu een cruisereis, een donatie aan een goed doel, een nieuwe spijkerbroek of een financieel advies is.

 

Voordelen Outbound marketing

Outbound marketing kan in korte tijd veel aandacht creëren. Het werkt uitstekend in aanbod gedreven industrieën, markten met weinig concurrentie en voor ‘low-interest’ producten. Ook last minute kortingsacties en aankondigingen worden vrijwel uitsluitend via Outbound marketing gecommuniceerd. Daarbij worden latente (onbewuste) behoeften vaak concreet gemaakt of krijgen doelgroepen net het laatste argument dat ze over de drempel van een aankoop helpt.

 

Nadelen Outbound marketing

Outbound marketing heeft zich de afgelopen vijftig jaar sterk ontwikkeld. Ten goede, door steeds betere doelgroep segmentaties. Maar ook ten slechte, door een overvloed aan uitingen en (online) advertenties die doelgroepen te pas en te onpas ‘achtervolgen’. Dit zorgt voor hoge opt-out en afhaakratio’s en irritatie bij afnemers. Door het grote aantal aanbieders is Outbound marketing ook relatief duur, omdat effect pas bereikt wordt na lange tijd of bij een forse inzet van communicatiemiddelen.

“Het zorgt voor hoge opt-out en afhaakratio’s en irritatie.”

 

Conclusie

Op korte termijn werkt een Outbound strategie goed, veel marketeer maken zelfs van content marketing een Outbound techniek. De investering in Inbound lijkt hoger en complexer. Maar de klant is koning. Publieke en politieke opinie neigen naar een strengere aanpak van communicatie die teveel richting (potentiële) afnemers wordt gepusht. De kosten van Outbound campagnes zijn op termijn ook hoger dan Inbound, waar efficiency, customer loyalty en lifetime value een belangrijke rol spelen.

  1. Zet Outbound en Inbound marketing niet tegen elkaar af, maar maak je Outbound zo verfijnd en gesegmenteerd mogelijk, en zet serieuze stappen met het creëren van een Inbound strategie
  2. Inbound én Outbound marketing via alle kanalen organiseren vergt een tool die je klantdata, content en aanbiedingen geautomatiseerd in alle kanalen kan afstemmen.

Een Data en Marketing automation software platform brengt je deze efficiency. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn en zorgt dat Privacy van iedere relatie centraal beheerd kan worden voor al je kanalen. Bepaal hier jouw eigen business case.

Meer weten over inbound marketing?

Praat met een specialist en ontdek hoe inbound marketing het resultaat binnen jouw organisatie kan verbeteren.

Plan een afspraak
Meer weten over inbound marketing?
Volgende

Churn Model

Vorige

Datamarketing: hoe focus je op resultaat en blijf je flexibel’